Advokaterne Vermeij & Staunskjær I/S i Skanderborg

Det er vor målsætning at yde kvalificeret juridisk rådgivning for såvel erhvervsvirksomheder som private. Dette mål søger vi at opnå ved løbende at specialisere os indenfor de enkelte fagområder, uden at miste det samlede overblik.

Vort høje faglige niveau hos såvel jurister som øvrige personale vedligeholdes stedse ved omfattende efteruddannelse. Vi er derfor i stand til at reagere kompetent, hurtigt og effektivt.

Vort kontor har et stort lokalkendskab i Østjylland men betjener såvel virksomheder som private kunder i hele landet ligesom vi også har stærke faste relationer til klienter i EU herunder i særdeleshed Holland, Tyskland og England og vi er derfor forhandlingsvante på hollandsk, tysk og engelsk.

Vi søger at opnå et optimalt samarbejde med vore kunder blandt andet ved anvendelse af effektive IT-løsninger. Herudover tilstræber vi, at vore kunder har mulighed for hurtigt at kunne komme i kontakt med os.

Advokaterne Vermeij & Staunskjær er organiseret som et I/S under CVR nr. 10592283. Advokat Erik Vermeij og advokat Henrik Adam Staunskjær er beskikket af Justitsministeriet, og er begge medlemmer af Advokatsamfundet. Virksomheden er ansvarsforsikret og har stillet garanti i HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6.1, 2100 København Ø for al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, og i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Vi har samleklientbankkonti i Danske Bank – klientkonto  9762–3464 130748.
Ved et pengeinstituts konkurs påtager vi os kun ansvar for klienters penge op til € 100.000,- eller ca. kr. 750.000,- jfr. dækningen efter lov om garantiordning for indskydere og investorer. Dækningen gøres op som en saldo, således at flere konti, tilhørende samme person gøres op samlet. Der er særlige regler om udvidet dækning i forbindelse med deponering af købesum og realkredit-låneprovenu ved handel af private boliger.

Alle oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside. Vi benytter ikke lovvalgs- eller værnetingsklausuler.

Du kan klage over vores sagsbehandling ved Advokatnævnet som behandler adfærdsklager samt tvister vedrørende advokatens honorar.

Klage skal ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller via Advokatnævnets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

Vore primære fagområder

 • Ansættelses- og arbejdsret

 • Bestyrelsesarbejde

 • Dødsbobehandling

 • Ejendomshandel

 • Entrepriseret

 • Erhvervsret

 • Erstatningsret

 • Familie- og arveret

 • Internationale retsforhold

 • Landbrugets retsforhold

 • Bolig- og erhvervslejeret

 • Kontrakter

 • Retssagsbehandling

 • Selskabsret

 • Tvangsauktioner

 • Virksomhedsoverdragelse

Persondata

Ved EU's persondataforordning, er vi pålagt en oplysningsforpligtelse vedrørende behandling af personoplysninger. Du kan læse mere om persondataforordningen ved klik på knappen.

Jurister

Find mere om vores jurister og andre medarbejdere hos Advokaterne Vermeij & Staunskjær, og vores kontaktoplysninger ved klik på knappen.

Historie

Find information om historien bag Advokaterne Vermeij & Staunskjær. Du kan læse mere ved klik på knappen.